Vegan yogurt bowl & new summer outfits | Vlog 07


Finally, one of the remaining summer vlogs is out! In this video you will see how I spent relaxing summer days, what my breakfast looks like and something from the surrounding nature, where it played with colours everywhere. Let me know if you would welcome subtitles in videos, or rather entire English vlogs. Like the video and subscribe ♥

. . . . .

Konečně jeden ze zbývajících letních vlogů je přístupný :) V tomto videu uvidíte jak jsem trávila pohodové letní dny, jak vypadá moje breakfast i něco z okolní přírody, kde to všude hrálo barvami. Dejte mi vědět, jestli byste u videí uvítali titulky, nebo spíše celé vlogy v angličtině. Taktéž zhlédnutím tohoto videa zjistíte, jaké dvě souvislá videa můžete očekávat v blízké době. Ať se video líbí.

Upcoming blog posts ~

 

melissa hartford blog


.  .  . 

First of all, I would very much like to wish you a beautiful New Year's Eve and a nice farewell to 2021! ♥ In this article, I want to outline a little bit about which articles you can look forward to next ~ As you may have noticed, during the summer I added photos from trips to Hluboká Castle and Český Krumlov. A few excursion articles await you from this period - one of them is a visit to Vienna, which I have adored since I was a child, when we went to the Zoo with the school for the first time. :) All these moments from this period mean a lot to me, because they are all the moments that were in the year when I decided to move to England after high school. Mentally, it was challenging, and at the same time it was an incredible adventure! And that's something I want to share with you. Although I love writing current content, this time I decided to take it differently - retrospectively. You will have the opportunity to get to know my younger self, who began to get to know life abroad. I would also like to make a talk video on this topic, if you are interested. I like to watch what happened, remember the photos and calmly talk about it. After all, these were the most interesting moments of my life. :)

 .  .  .  . 

Zaprvé bych vám moc ráda popřála krásné prožití Silvestra a vůbec hezké rozloučení s rokem 2021! ♥ V tomto článku vám chci trošku nastínit, na jaké články se můžete v následující době těšit ~ Jak jste si jistě všimli, během léta jsem přidala fotky z výletů na zámek Hluboká a do Českého Krumlova. Z tohoto období vás čeká ještě pár výletových článků - jedním z nich je návštěva Vídně, kterou zbožňuji už od svých nácti, co jsme poprvé se školou jeli do Zoo. :) Všechny tyhle momenty z tohoto období pro mě hodně znamenají, protože jsou to vše chvíle, které byly v roce, kdy jsem se rozhodla odstěhovat se do Anglie po střední škole. Psychicky to bylo náročné, a zároveň to bylo neskutečné dobrodružství! A to je něco, o čem se s vámi chci podělit. Třebaže miluji psaní aktuálního obsahu, rozhodla jsem se to tentokrát pojmout jinak - retrospektivě. Budete mít tak možnost poznat moje mladší já, které začalo poznávat život v zahraničí. Ráda bych na toto téma natočila i povídací video, pokud by vás to zajímalo. Mám ráda dívat se co bylo, vzpomínat nad fotkami a klidně se i o tom rozpovídat. Přeci jen, byly to nejzajímavější chvíle mého života. :)

Christmas time/winter vlogs | Melissa Hartford

 


Hezké zimní odpoledne. Co jsem dorazila z práce, dala si oběd a čaj, tak jsem se podívala na svůj blog a videa a říkám si, jak ten rok rychle utekl! Pamatujete si na videa z Vánoc v Anglii? Vánoce 2020 byli pro mě poprvé Vánoce, které jsem trávila v Anglii a zároveň byla mimo rodinu. O těchto Vánocích jsem se rozhodla i napsat v připravované knížce:) Knížka je něco, kromě deníčků, co jsem si vždycky moc přála napsat. Zároveň mě ale docela mrzelo, že se mi nepodařilo nijak zvlášť víc zpropagovat daily planners, nad kterými jsem strávila celé léto a byli k zakoupení na mém etsy obchůdku. :/ (odkaz jak vypadala grafika k nalezení na mém instagram účtu). Vše po novém roce bych ráda dala zase do chodu, ale věřte mi, s prací a studiem na britské univerzitě jsem fakt tak unavená, že to bude docela náročné předsevzetí. :D 

.  .  .

Nice winter afternoon. When I arrived from work, I had lunch and tea, so I looked at my blog and videos and I wonder how fast that year ran away! Do you remember the videos from Christmas in England? Christmas 2020 was the first time I spent in England and outside my family. This Christmas I decided to write in a forthcoming book :) The book is something besides diaries that I have always wanted to write. At the same time, I was quite sorry that I didn't manage to promote the daily planners, which I spent all summer and were available for purchase at my etsy shop. : / (link how the graphics looked to be found on my instagram account). I would like to start everything again after the new year, but believe me, I am really so tired of working and studying at a British university that it will be quite a difficult decision. : D

12 mins Indoors jogging stretching cardio workout |


Happy autumn days! Some news for you ♥ I decided to upload the workout video from autumn vlogs. All exercises are easy and the workout is beginner-friendly. As exercise is a part of my life, I decided to share this easy workout routine with you. Enjoy.

.  .  .

Krásné podzimní dny. Rozhodla jsem se konečně nahrát na můj kanál workoutové video z podzimu, z období po nemoci a říkám si, že by vám mohlo třeba přijít alespoň trošku inspirativní. Cviky jsou jednoduché a vhodné pro začátečníky, stejně jako po nemoci. Jinak dodávám, že nejsem žádná fitness cvičitelka, ale ráda cvičím a baví mě strečink, a protože je to stejně jako zdravé-barevné stravování součástí mě, rozhodla jsem se to i sdělit tahle prostřednictvím videa. Nechť vás video alespoň trošku baví. Vaše Mels ~

Cesky Krumlov | Czech Republic

 

melissa hartford cesky krumlov trip czechia
I decided to post more photos from the trip to Cesky Krumlov for you. Hope you are gonna like it ♥.

melissa hartford cesky krumlov trip czechia
Enjoying the view over the river...

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia
The most lovely square I have ever seen - Náměstí svornosti (square). Lots of colourful houses that will get your heart. 

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia
~ State Castle Cesky Krumlov 

melissa hartford cesky krumlov trip czechia
~ from the castle you will see the whole town ~ the views are amazing! 

melissa hartford cesky krumlov trip czechia
breathtaking views...

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia

melissa hartford cesky krumlov trip czechia


Fav posts

Lifestyle

Lifestyle
A young woman living in the south of England. Traveling and studying as well as working in this country has motivated me to start writing about my life experience. I was only eighteen years old when determined to change my life completely. Now I am focusing on my studies and blogging, which is my biggest hobby. If you like my content, you can support me through my etsy business.

Follow me